CỮ ĂN “NGŨ TÂN”

Print Friendly, PDF & Email

CỮ ĂN “NGŨ TÂN”

Ngũ-Tân là năm món gia vị cay nồng, gồm có: Tỏi (Đại-Toán), Hành (Cách-Thông), Hẹ (Từ-Thông), Kiệu (Lan-Thông), Nén (Hung-Cừ).

Người tu học Phật không nên dùng ngũ tân.

       (Trích Tự Điển Phật Học Hán-Việt của Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

 

(Ở Việt Nam không có nén. Ở nước ngoài có Tỏi-Tây (ba-rô), tiếng Anh gọi là leek

cũng là một loại tỏi trong dòng Ngũ-Tân).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *