Công Phu Miên Mật

Print Friendly, PDF & Email

Công Phu Miên Mật 4 Thời Trong Ngày:

 

Niệm Phật miên mật 5:00-7:00 Sáng Sớm

  • Niệm Phật miên mật 9:00-11:00 Sáng
  • Niệm Phật miên mật 2:00-4:00  Chiều
  • Niệm Phật miên mật 6:00-8:00 Tối