Họp mặt về hộ niệm trên toàn thế giới qua Internet

Print Friendly, PDF & Email

THÔNG BÁO:

ĐƯỜNG LINK TỌA ĐÀM VẤN ĐÁP VỀ HỘ NIỆM – CƯ SĨ DIỆU ÂM

Nam Mô A Di Đà Phât!
Kính thưa Chư Tôn ThIền Đức Tăng Ni, Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, chư vị Liên Hữu
đồng tu, bà con yêu mến Đạo Phật.
Phật Pháp vô cùng vi diệu trong thời gian hơn mười năm trở lại đây người Việt
Nam chúng ta nhờ vào pháp môn Niệm Phật Hộ niệm mà được thành tựu qúa nhiều,
đến nay số người thành tựu đã không còn cách nào tính đếm được nữa, trong số đó có
người ngồi Niệm Phật tự tại vãng sanh, nhiều người biết trước ngày giờ vẫy tay chào
rồi vãng sanh, nhiều người Niệm Phật đễn hơi thở cuối cùng rồi vãng sanh, v.v… ra đi
để lại thân tướng vô cùng tốt đẹp, nét mặt hoan hỉ tươi hồng, toàn thân mềm mại… đã
minh chứng Phật pháp vi diệu không thể nghĩ bàn, một sự thành tựu chưa từng thấy
trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam.
Thời mạt pháp chúng sanh nghiệp nặng khó thoát cảnh đọa lạc, nhưng nhờ biết
ứng dụng chính xác pháp Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh mà nhiều hiện tượng thành
tựu hiển hiện thật vô cùng quí hóa.
Chúng con xin thành tâm vô cùng tri ân công đức của Lão Cư Sĩ DIệu Âm đã dày
công nghiên cứu, hướng dẫn và phổ biến khắp nơi pháp “NIỆM PHẬT HỘ NỆM VÃNG
SANH”, một đại cứu tinh cứu người thoát vòng đọa lạc.
Chúng con cũng thành tâm tri ân, cảm niệm công đức tất cả những Ban Hộ Niệm
trên khắp đất nước Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới đã tin tưởng, không tiếc
tài lực thời gian đã phát tâm làm chánh pháp, đã tạo nên sự lợi lạc to lớn trong những
năm gần đây.
Chúng con lập đường link “TỌA ĐÀM VẤN ĐÁP VỀ HỘ NIỆM” này với lòng thành
tâm cầu nguyện cho pháp Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh được phát triển và phổ biến
rộng rãi hơn, hầu giảm trừ sơ suất để được nhiều người hơn nữa vãng sanh Tịnh Độ,
một đời thành tựu đạo giải thoát.
Kính mong chư thiện hữu tri thức, các BHN, liên hữu đồng tu cùng tham ra để được
TRỰC TIẾP NGHE LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM HƯỚNG DẪN qua mạng Internet.
Xin bấm vào đường link bên dưới để tải về máy vi tính, điện thoại thông minh: iPhone, Sam Sung, ipad. . .

https://zoom.us/j/170679733?pwd=I-PcWOr3vs8iZ_wvEk4F2Q

Số (Meeting ID): 170 679 733; Mật khẩu (Password): adidaphat

Kết nối từ PC, Mac, Linux, iOS hoặc Android:
Hoặc iPhone one-tap :
US: +16699006833, 170679733#  or +14086380968, 170679733#
Hoặc bấm số điện thoại sau đây để có chất lượng tốt: (Tùy thuộc vào địa phương của quí vị)
US: +1 669 900 6833  or +1 408 638 0968  or +1 646 876 9923

Xem thêm số điện thoại quốc tế ở đây: (International numbers):
https://zoom.us/zoomconference?m=CXyDmnLUoCQ347BDUHt9bLjo8FdKypxt
Nếu không tải được xin liên hệ với cư sĩ Minh Hoàng, facebook: Hoang Thuy, hoặc gọi qua viber: +420 775 546 789

Nam Mô A DI ĐÀ Phật.

Xin chư vị hãy xem giờ gặp trên Zoom như sau: 

    
Brisbane9:00 TốiThứ Bảy21-04-2018
Việt Nam6:00 ChiềuThứ Bảy21-04-2018
California3:00 SángThứ Bảy21-04-2018
Missouri / Texas5:00 SángThứ Bảy21-04-2018
Atlanta / Florida6:00 SángThứ Bảy21-04-2018
Calgary - Canada4:00 SángThứ Bảy21-04-2018
Toronto - Canada6:00 SángThứ Bảy21-04-2018
Vancouver - Canada3:00 SángThứ Bảy21-04-2018
Âu Châu12:00 TrưaThứ Bảy21-04-2018

Thông báo – vài điều nên biết trước khi tham dự tọa đàm hộ niệm (xin lưu ý)

    
Brisbane7:30 SángThứ Hai23-04-2018
Việt Nam4:30 SángThứ Hai23-04-2018
California2:30 ChiềuChủ Nhật22-04-2018
Missouri / Texas4:30 ChiềuChủ Nhật22-04-2018
Atlanta / Florida5:30 ChiềuChủ Nhật22-04-2018
Calgary - Canada3:30 ChiềuChủ Nhật22-04-2018
Toronto - Canada5:30 ChiềuChủ Nhật22-04-2018
Vancouver - Canada2:30 ChiềuChủ Nhật22-04-2018
Âu Châu11:30 Tối Chủ Nhật22-04-2018