Học Lớp Đệ Tử Quy online

Print Friendly, PDF & Email

Nam Mô A Di Đà Phật! 

Theo lời dạy của lão Hoà Thượng Tịnh Không: Phật tử tại gia nên đắp vững nền tảng và thực tiễn tốt Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo. Hơn một năm qua nhóm huynh đệ tu tịnh nghiệp chúng con đã mở lớp học Đệ Tử Quy để huynh đệ cùng nhau học tập và hướng dẫn các cháu qua mạng.

Lớp Đệ Tử Quy online cho các cháu từ 11 tuổi trở xuống học mỗi tuần vào 7 giờ sáng thứ Hai, giờ Việt Nam (Mùa Đông là 6 giờ chiều Chủ Nhật, giờ Chicago, Mỹ quốc.)

Lớp cho các cháu từ 12 tuổi trở lên học vào sáng thứ Bảy lúc 7:30 sáng giờ Việt Nam (Mùa Đông là 6:30chiều Chủ Nhật, giờ Chicago, Mỹ quốc)

Mỗi buổi học 1 tiếng 30 phút. 

7:30 PM  – Florida, USA

7:30 AM – [sáng thứ Hai] Việt Nam 

6:30 PM  – Missouri, USA

6:30 PM  – Chicago, USA

6:30 PM  – Texas, USA

6:30 PM – Kansas, USA

4:30 PM – California, USA

4:30 PM – Seatle, Washington, USA

4:30 PM – Oregon, USA

7:30 PM – Barrie, Canada

7:30 PM – New Jersey, USA

Ngoài ra mỗi thứ Bảy vào 9:30 sáng giờ Việt Nam (mùa Đông, 8:30 tối thứ Sáu, giờ Chicago, Mỹ quốc) huynh đệ chúng con có một lớp học Đệ Tử Quy dành cho người lớn cùng học.

Con xin thay mặt cả nhóm kính cảm ơn chú Diệu Âm giúp thông báo để mọi người nếu muốn cho con em học Đệ Tử Quy hay chính mình học thì liên lạc qua email AmericaMySweetHome@gmail.com để nhận mật khẩu kết nối vào lớp học.

Sau đây là thông tin cài đặt chương trình Zoom để lên học lớp Đệ Tử Quy online:

Bấm vào link bên dưới và làm theo hướng dẫn để cài đặt úng dụng Zoom vào laptop, máy vi tính bàn, điện thoại thông minh, iPad, tablet, v.v.

https://zoom.us/zoomconference?m=BnsYhOVqwzySYk7umytGlKJvPMCVrlh 

245 677 609

Meeting ID: 245 677 609

“Xin thường niệm A Di Đà Phật!

Giữ Tâm thiện thế giới  hòa bình.” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *