Hồi Hướng Cực-Lạc.

Print Friendly, PDF & Email

Hồi Hướng Cực-Lạc.

 

A-Di-Đà Phật

Kính chào anh Diệu-Âm!

Tôi y giáo phụng hành như lời anh chỉ dẫn trong CD Khuyên Người Niệm Phật. Xin cảm ơn anh đã làm thay đổi hẳn cuộc sống của tôi. Trước đây có những việc tôi cầu xin nhưng chưa bao giờ được như ý. Bây giờ hiểu được pháp Phật, tôi mặc cho duyên phận không bao giờ lên tiếng cầu xin ơn trên điều gì, rất rõ ràng là PHƯỚC LÀNH lại đến sát bên cạnh tôi.

Xin hỏi: Có phải tôi đang được hưởng cái phước hữu lậu của thế gian không? Tôi phải làm gì để gởi tất cả phước lành lên Tây-Phương Cực-Lạc. Tôi không muốn hưởng tại đây. Xin anh Diệu-Âm hướng dẫn giúp tôi.

Xin chân thành cảm ơn anh Diệu-Âm rất nhiều.

A-Di-Đà Phật

Diệu Hưng

 

Trả lời:

Làm lành thì hưởng phước, đây là nhân quả tự nhiên, chứ không phải cầu hưởng phước là có phước. Chúc mừng cho Diệu Hưng ngộ được đạo lý này. Vậy thì cứ làm điều thiện lành đi nhé.

Hỏi rằng, có phải tôi đang hưởng phước hữu lậu không? Câu hỏi này phải hỏi lại chính mình thì rõ ràng hơn ai hết!

Hữu là có, Lậu là rơi rớt. “Phước Báu Hữu Lậu” là những cái phước vật chất như tiền bạc, tài sản, nhà cửa, xe cộ, địa vị… nói chung chỉ cho tất cả những thứ hưởng thụ về vật chất, có thể đong, đo, cân, đếm… được.

Hãy nhìn lại chính hoàn cảnh của mình thì tự biết. Mình giàu có, tiền bạc nhiều là do cái nhân bố thí giúp người trong đời kiếp trước. Mình an khang khỏe mạnh là do mình có tâm từ bi, thương người, ít sát sanh hại vật. Mình thông minh, lanh lợi, học hành giỏi, nghe một hiểu mười… là do bố thí chánh pháp.

Nói ngược lại, nếu như đời này mình nghèo túng, khổ sở là do trong nhiều đời kiếp trước keo kẹt, bỏn sẻn, xan tham, ăn cướp, ăn trộm. Đời này thân thể yếu đuối, bệnh hoạn, chết yểu là do cái nhân sát sanh hại vật, ganh ghét, đố kỵ, hơn thua. Đời này ngu muội, hôn ám là do nhiều đời kiếp trước không biết Phật pháp, chống đối chánh pháp…

Như vậy, giàu sang hay nghèo đói, bệnh tật hay khỏe mạnh, thông minh hay ngu muội, đẹp đẽ hay khó nhìn … tất cả đều có Nhân-Quả. Phật dạy, “Nhân duyên quả báo tơ hào không sai”. Tạo nhân gì hưởng quả đó. Không có gì ra ngoài Nhân-Quả được. Biết được luật Nhân-Quả hãy dùng Nhân-Quả để cải đổi vận mệnh của chính mình.

Tuy nhiên những Nhân-Quả này, dù tốt hay xấu vẫn là “Phước-Báu Hữu-Lậu” trong sanh tử luân hồi, không thể thoát vòng tam giới.

Chính vì vậy, người tu hành cần phải rõ ràng minh bạch đường đi, không thể mập mờ!

Có rất nhiều người nói rằng tu hành là làm thiện lành là đủ. Định nghĩa đường tu hành như vậy còn khá nhiều thiếu sót, chứ không phải “Đủ” đâu!

Phật dạy, bố thí tiền thì được giàu có, nhưng người phát tâm bố thí tiền bạc để mong cầu được giàu có, thì việc bố thí vướng phải lòng tham! Phật dạy, tham lam bị đọa Ngạ-Quỷ. Như vậy, bố thí tiền bạc, nhưng có lòng tham thì coi chừng thành Ngạ-Quỷ mà giữ tiền! Có lần HT Tịnh-Không nói rằng, làm thiện thì có phước, nhưng ngu si thì khi chết sẽ thành loài súc sanh để hưởng phước. Thế gian này có rất nhiều con chó trong nhà giàu, được yêu thương chìu chuộng, cuộc sống rất sướng, nhưng thân phận vẫn là loài súc sanh ngu muội! Đây là đời kiếp trước có làm thiện, bố thí tiền bạc, nhưng vì ngu si, mê muội mà làm súc sanh để hưởng phước! Thật là, nhân nào quả đó vậy.

Người tu phước thiện, nhưng không rõ đường siêu thoát, dù cho đời sau có hưởng được nhiều phước báu từ cái nhân làm thiện làm lành, không bị đọa vào ba đường ác, thì phước báu này cũng chỉ là thứ phước báu hữu lậu ở ba cảnh thiện trong tam giới, không thể siêu thoát sanh tử luân hồi. Một khi đã hưởng phước thì không chịu tu hành tiếp, lại thường chống báng chánh pháp, gây nghiệp trọng. Chính vì vậy sau khi chết có thể bị đọa lạc nặng hơn. Đây là nạn “Tam thế oán”. Thành ra, tu phước mà không rõ đường giải thoát chưa phải điều hay!

Người tu hành cần phải hiểu rõ đạo lý này.

Như vậy bây giờ phải làm sao?

 

Câu hỏi thứ hai: “Tôi phải làm gì để gởi tất cả phước lành lên Tây-Phương Cực-Lạc. Tôi không muốn hưởng tại đây”, chính là câu trả lời.

Muốn gởi tất cả phước lành lên Tây-Phương Cực-Lạc, thì đơn giản hãy thành thực làm như vầy. Bắt đầu từ nay quyết tránh làm những việc ác, hãy cố gắng làm tất cả việc thiện lành nào mình có thể làm được, rồi mỗi ngày thành tâm hồi hướng công đức về cõi Tây-Phương Cực-Lạc, cầu hết báo thân được Vãng-Sanh.

Cụ thể, mỗi tối, đến trước bàn thờ Phật lễ Phật 3 lạy, rồi khấn nguyện như sau:

– Nam Mô A-Di-Đà Phật,

– Nguyện đem công đức này (tức là những việc làm tốt của mình như phóng sanh, bố thí, tụng kinh, niệm Phật, v.v…).

– Hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, cầu cho thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn.

– Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, cầu xin chư vị xóa bỏ hận thù, niệm Phật Vãng-Sanh Cực-Lạc.

– Hồi hướng cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh-Độ.

– Hồi hướng về Tây-Phương trang nghiêm Tịnh-Độ, nguyện hết báo thân này con được Vãng-Sanh nước Cực-Lạc.

Khấn nguyện như vậy là gởi công đức về Tây-Phương Cực-Lạc.

Vì trong nhiều đời kiếp trong quá khứ đến nay, mình sơ ý tạo tác nhiều ác nghiệp, giết hại chúng sanh quá nhiều, nên oan gia trái chủ của chúng ta nhiều lắm, không dễ gì họ buông tha. Do đó, cần phải hồi hướng công đức cho họ để hóa giải oán thù, sám hối tội lỗi. Trong việc hóa giải oán thù với oan gia trái chủ, thì phóng sanh hồi hướng công đức rất tốt. Cũng cần phải hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp để tròn hiếu nghĩa, giải ách nạn cho họ.

Tất cả việc thiện lành nên tùy duyên tùy sức mà làm, chớ nên quá lo lắng, hay quá phan duyên mà sinh chuyện phiền não cũng không tốt. Nhưng tu hành niệm Phật phải chí tâm thực hành, tha thiết cầu Vãng-Sanh Cực-Lạc để sớm thành tựu đạo quả, cứu độ vô biên chúng sanh. Đây chính là đại thiện lành, là đại giác ngộ.

Đừng niệm Phật cầu tiêu tai giải nạn, cầu hết bệnh, cầu khoẻ mạnh sống lâu, cầu gia đạo yên vui. Nói chung là niệm Phật để cầu lợi lạc cho chính mình là điều không tốt! Quá nhỏ hẹp! không thể tương ưng.

Thành tâm Niệm Phật, tha thiết cầu hết báo thân được Vãng-Sanh Cực-Lạc thì hợp với đại nguyện của Phật, tự nhiên sẽ hưởng được tất cả những quả báo thiện lành, và đây chính là đang thực hiện tâm Vô-Thượng Bồ-Đề vậy.

 

A-Di-Đà Phật.

Diệu-Âm.

(28/07/2010)

Leave a Reply

Your email address will not be published.