ĐẠI ĐỨC THÍCH HẠNH PHÚ VÀ BHN HỘ NIỆM CHO CHÚ LƯU VÂN ĐƯỢC VÃNG SANH VÔ CÙNG VIÊN MÃN

Print Friendly, PDF & Email

PHÁP HỘ NIỆM LÀ ĐẠI CỨU TINH.

ĐẠI ĐỨC THÍCH HẠNH PHÚ VÀ BHN HỘ NIỆM CHO CHÚ LƯU VÂN ĐƯỢC VÃNG SANH VÔ CÙNG VIÊN MÃN

A DI ĐÀ PHẬT.
Hôm nay, ngày 18/09/KH
BHN BÌNH ĐỊNH nhận giữ chánh niệm cho người lâm chung.
HL LƯU VÂN – HT 64t
Đây là CA thứ 47
Kết quả ĐƯỢC THÀNH TỰU VÔ CÙNG VIÊN MÃN.
HL có người em gái biết pháp môn niệm Phật – biết về lợi ích của việc HỘ NIỆM – vãng sanh TPCL.
Nên thành tâm thỉnh mời BHN đến nhà Trợ Duyên.
Đại sư Ngẫu Ích nói:
“ ĐƯỢC VÃNG SANH VỀ TPCL LÀ DO ĐẦY ĐỦ TÍN NGUYỆN”
BHN khai thị xây dựng TÍN TÂM NGUYỆN THIẾT CHO PT.
PT LƯU VÂN hứa với BHN là ĐỜI NÀY LÀ THÂN SAU CÙNG Ở CÕI TA BÀ – ĐỜI SAU THÂN BỒ TÁT Ở CÕI TPCL.
Câu nói này HL đã làm được rồi.
Nhờ Thiện Căn – Phước Đức – Nhân Duyên hội đủ nên sau 12g Hộ Niệm HL để lại thoại tướng tốt lành – gương mặt hoan hỷ sáng ra – môi đỏ hồng. Đồng tu liên hữu BHN ai nhìn cũng hoan hỷ.
Xin chân thành tri ân HL cùng gia đình đã tạo cơ hội vô cùng thù thắng cho BHN tìm kiếm tư lương hành trang hồi hướng về nơi AN DƯỠNG QUỐC.
Thành tâm xin chia sẽ niềm vui cùng chư vị liên hữu…hoan hỷ…hoan hỷ…
https://youtu.be/9zS-m316tuU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *