Biết Ơn

Print Friendly, PDF & Email

Thay mặt gia đình tôi vô cùng biết ơn thế giới hộ niệm lão cư sĩ Diệu âm đạo tràng hoa vui yêu đạo tràng Quang Minh chồng tôi là đinh Văn Thanh pháp danh giác Thành bị tai biến mạch máu não đã được cư sĩ Diệu âm khai thị qua dùm hai lần đến 20/12 tức 25 tháng mười một âm lịch được sự trợ giúp khai thị của cư sĩ hoàng Bình đạo tràng hoa vô ưu sau đó được sự tiếp sức của đạo tràng Quang Minh hộ niệm suốt 11.00 ra đi để lại thoại tướng bất khả tư nghì gia đình tôi vô cùng tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu âm đạo tràng hoa vô ưu Đạo tràng Quang Minh đã không quản ngày đêm mưa rét đến chợ duyên cho chồng tôi kết quả bất khả tư nghì

Lê Luận (Đăng ngày 3 tháng 1, 2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *