CẬU BÉ 16 TUỔI BỊ UNG THƯ NIỆM PHẬT VÃNG SANH LƯU XÁ LỢI

Print Friendly, PDF & Email

[ Friday, May 10, 2019 9:04 AM ] Dat Ta Quoc: CẬU BÉ 16 TUỔI BỊ UNG THƯ NIỆM PHẬT VÃNG SANH LƯU XÁ LỢI. Em nói: “Thành Xuân Hậu đau chứ Phật A Đi Đà không đau, tâm Phật A Di Đà không bao giờ đau cả… Chỉ Thành Xuân Hậu đau thôi chứ tâm con không bao giờ đau! Cháu đau đến mấy cháu cũng nghĩ là cháu không đau. Cái cục thịt vớ vẩn này nó đau thôi, cháu chỉ mượn tạm cái cục này một tý thôi rồi cháu đi ngay ấy mà” Nam Mô A Di Đà Phật. Cuộc vãng sinh của Phật tử Thành Xuân Hậu pháp danh Phúc Hỷ, hưởng dương 16 tuổi đã để lại cho gia đình, người thân và những hành giả tu Tịnh Độ 1 bài pháp không lời sự minh chứng về câu Phật hiệu A Di Đà. Trải qua A Tăng Kỳ kiếp ngụp lặn trong sinh tử luân hồi chỉ bằng TÍN SÂU-NGUYỆN THIẾT-HÀNH CHUYÊN với hồng danh đấng từ phụ A Di Đà mới có thể đưa ta đến bến bờ giải thoát. A Di Đà Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *