GƯƠNG VÃNG SANH Cụ bà Trần Thị Mười sống tại Đức

Print Friendly, PDF & Email
[GƯƠNG VÃNG SANH]: 94 Tuổi Vãng Sanh 5 Ngày Thân Thể Đẹp Tuyệt Vời.

[GƯƠNG VÃNG SANH]: 94 Tuổi Vãng Sanh 5 Ngày Thân Thể Đẹp Tuyệt Vời.

A Di Đà Phật, Vãng sanh bất khả tư nghì.
Cụ bà Trần Thị Mười sống tại Đức là mẹ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khác Tiến Tùng (giáo sư trường Đại học Leipzig Đức). 5 ngày sau khi tắt thở, thân thể cụ đẹp vô cùng (đẹp hơn lúc sống) môi đỏ má hồng lại còn có nét như kim tuyến trên mặt, Gia đình và những người dự lễ đã phải hỏi lại nhà tang lễ. Họ đã trả lời là; “chúng tôi tuyên thệ là không hề đụng tới thân thể của cụ” vì quan tài đã đóng nắp từ nhà rồi. Do yêu cầu mà phải mở quan tài ra mới phát hiện ra điều mầu nhiệm này.

Nam Mô A Di Đà Phật!
– Niệm Phật Đường Online: https://hoiquanadida.com
– Fanpage Facebook: https://facebook.com/hoiquanadida
– Youtube: https://youtube.com/c/HộiQuánADiĐà
– Twitter: https://twitter.com/hoiquanadida100
-Instagram: https://instagram.com/hoiquanadida/

Nam Mô A Di Đà Phật!
Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không.https://www.hoiquanadida.com/:” Niệm Phật – Thành Phật”
#guongvangsanh #hoiquanadida #niemphat #nammoadidaphat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *