LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM KHAI THỊ CHO CÔ NHUẬN THƠM ĐÃ PHÁ THAI 4 LẦN, BỊ VONG LINH THEO ĐUỔI NHẬP THÂN, ÂN ÁI NHƯ VỢ CHỒNG

Print Friendly, PDF & Email

LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM KHAI THỊ CHO CÔ NHUẬN THƠM ĐÃ PHÁ THAI 4 LẦN, BỊ VONG LINH THEO ĐUỔI NHẬP THÂN, ÂN ÁI NHƯ VỢ CHỒNG
Thưa lão cư sĩ Diệu Âm cách đây 18 năm con bị vong linh theo đuổi nhập thân có những lần họ ân ái như vợ chồng thì con đến chùa nhờ hòa thượng chữa trị thì hết một thời gian thỉnh thoảng lại lặp lại. Sau đó con nghe nói trì chú Thủ Lăng Nghiêm là trị hết, con phát tâm chép và tụng gần hết bộ nhưng chỉ được thời gian chứ con không khỏi hắn mà cứ lặp lại nhưng ít hơn cho đến năm 2012 con được nghe pháp của hòa thượng Tịnh Không và con lên chùa xin phát nguyện là dừng tất cả việc trì chú Lăng Nghiêm cũng như trì chú để con chuyên tâm tụng kinh, trước đó con tụng kinh Di Đà bây giờ con chuyển qua tụng kinh Vô Lượng Thọ và Niệm Phật. và dừng tất cả các pháp tu tập khác để con niệm Phật thôi nhưng mà con tu tập thì cũng chưa đúng phương pháp, không có thầy hướng dẫn. Con có học qua lão cư sĩ Diệu Âm về cái cách Hộ Niệm nhưng còn nhiều giải đãi và chưa đúng cách. Thưa cư sĩ trong lúc đêm vong linh người ấy vẫn đụng chạm vào người con khi con giật mình thì con có ngồi bật dậy và niệm Phật rất nhiều. Mong lão cư sĩ khai thị cho cho vong linh người ấy buông bỏ để niệm Phật cầu sanh tịnh độ và thưa lão cư sĩ con đã từng phá thai 4 lần và con đã rất đau khổ rất là nhiều kính xin lão cư sĩ khai thị cho các cháu…

Leave a Reply

Your email address will not be published.