Lão Cư sĩ Diệu Âm khai thị cho cụ Nguyễn Thị Kim Ba, PD Nhựt Hải (Mẹ của Ngài) _()_

Print Friendly, PDF & Email

Lão Cư sĩ Diệu Âm khai thị cho cụ Nguyễn Thị Kim Ba, PD Nhựt Hải (Mẹ của Ngài) _()_

Sao.. Cụ Sáu Lộc là ai đâu? Nói tình trạng của Má như thế nào? Má có nghe rõ không em? – Rõ. A Di Đà Phật!
Tình trạng của Má làm sao rồi?
– Bữa nay thì ngày hay ngủ còn đêm thì hay thức niệm phật. Rồi coi như cũng kêu (hay gọi).
A Di Đà Phật! Người Bình Định với nhau mà nói tiếng cũng không nghe rõ nữa ().

Má ơi! Má nghe con nói không? Con là Trị đây, Má nghe không Má giơ tay lên coi… A Di Đà Phật! Má nghe rõ không? Lộc ơi! Lập lại từng câu đi em!
Má ơi! (Lập lại như vậy là đúng đấy. Lập lại cho Bà nghe rõ ràng, lập lại từng câu từng câu như vậy đó). Cuộc đời đến nay là 97 tuổi rồi. Khổ nạn cuộc đời này Má có thấy thấm không Má? Tất cả anh chị em của Má hiện bây giờ đây còn ai đâu nữa. Ra đi, không được hộ niệm. Mà bị khổ đau. Trong khi Má được Ban hộ niệm bên cạnh nhắc nhở niệm phật. Má ơi! Cơ may này, trong gia đình có ai được như Má đâu. Má nghĩ thử coi? Gì Hai chết trong đau khổ, gì Bốn, cậu Sáu, nhiều quá Má ơi! Bị đọa lạc nặng nề, nếu Má thương anh chị em của Má. Má phải quyết lòng niệm phật với tụi con nhé. Để Má về Tây Phương thành đạo, Má không bị đọa lạc, Má thành Bồ Tát nghen Má. Lúc đó, Má mới đi cứu anh em được. Họ khổ lắm Má ơi. Họ đang chờ Má thành đạo để cứu họ đấy Má. Má có biết Cha đang ở đâu không? Cha vãng sanh rồi đấy Má, Cha thành Bồ Tát rồi đấy Má ơi! Cha đang cần Má niệm phật, Má niệm phật Cha mừng lắm Má ơi. Ba Má về Tây Phương thành đạo nha Má. Má chịu không Má? Má giơ tay lên vỗ tay cho con mừng đi Má? Má giơ tay lên đi? Quyết lòng niệm Phật đi Má.

Chư vị ơi! Nhìn thấy những cái hình ảnh này xin tất cả đồng tu phải nhớ cho. Mỗi người chúng ta phải tự lo lấy huệ mạng của mình. Nên nhớ cho điều này, Cha tu Cha đắc, con tu con đắc, chồng tu chồng đắc, vợ tu vợ đắc. Trên đời này không ai có thể tu giùm cho ai. Nhớ nhé chư vị. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Đẳng Giác Bồ Tát, là một Cổ Phật tái lai. Nhưng người Mẹ của Ngài không niệm phật. Người Mẹ của Ngài không tin Phật, đành phải đi theo con đường đọa lạc. Chư vị có thấy rõ không? Đại Mục Kiền Liên là một Đại Bồ Tát đã chứng quả ngay trong thời của Đức Thế Tôn còn tại thế. Người Mẹ không tin Phật, người Mẹ không chịu tu hành mà còn có lời phỉ báng Phật pháp. Mẹ của Ngài cũng đành xuống Địa ngục chịu đau thương. Chư vị nên nhớ chỗ này, trong thời Phật còn tại thế. Có những vị cao tăng đắc đạo cùng nhau hộ niệm cứu vãn được từ trong cảnh Địa ngục thoát ra. Nhưng mà xin thưa với chư vị, pháp Hộ niệm này không phải là cứu trong Địa ngục thoát ra Địa ngục. Mà pháp Hộ niệm này, pháp Niệm phật này cứu một chúng sanh bất cứ một tình trạng nào, bất cứ ở trong cảnh giới nào cũng được quyền đi thẳng về Tây Phương thành đạo. Khác cái chỗ: một là thoát khỏi Tam ác đạo, hai là vượt qua Lục đạo luân hồi mà trở về Tây Phương thành đạo. Chính vì vậy mà mong các Ba các Má, chư vị đồng tu hãy quyết lòng tin tưởng mà đi về Tây Phương nghen chư vị. Đừng sơ ý đi vào trong Tam ác đạo rồi không dễ gì cứu ra đâu. Nếu có những vị chân tu, những vị Đại Bồ Tát thì có cứu gì thì cũng chỉ thoát được Tam ác đạo mà trở về những đường khác mà thôi. Chỉ có mỗi người chúng ta tự niệm phật, tự nguyện vãng sanh thì chính chúng ta nương theo Đại nguyện của Đức A Di Đà mà về Tây Phương một đời thành đạo. Khác nhau đấy!

Bây giờ trở lại với Má Nhựt Hải đây. Má trong lúc yếu bệnh, buồn ngủ là chuyện bình thường. Xin tất cả chư vị đồng tu ở tại Xuân Lộc, cố gắng thương tình người Mẹ của Diệu Âm. Khó khăn vô cùng chư vị ơi! Diệu Âm biết Mẹ của Diệu Âm khó tính vô cùng, nghiệp chướng vô cùng nặng. Diệu Âm đã từng đi đây đi đó thấy rất nhiều người già như cụ, luôn luôn niệm phật quyết lòng trở về Tây Phương. Trong khi Mẹ của Diệu Âm, xin thưa với chư vị, Diệu Âm biết từ lâu rồi. Mẹ của Diệu Âm vô cùng khó khăn, vô cùng vướng chấp. Cho nên chư vị ở bên cạnh người Mẹ Diệu Âm niệm phật, Diệu Âm thành tâm tri ân chư vị. Ở đây hàng ngày Diệu Âm niệm phật hồi hướng cho Mẹ. Nguyện mong làm sao cho người Mẹ của Diệu Âm hãy phát lòng tin tưởng, buông xả thế trần ra niệm phật để trở về Tây Phương thì Mẹ Diệu Âm mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu người Mẹ này của Diệu Âm mà không quyết lòng niệm phật, còn tham chấp trần đời quá đáng thì Diệu Âm này cũng đành phải rơi lệ mà tiễn đưa người Mẹ mình đi con đường đọa lạc chứ không biết làm sao hơn. Xin tất cả chư vị phải nhớ cho.
Má ơi! Đời này có sanh thì có tử. Nhất định không ai thoát được của tử này đâu Má ơi. Nhưng Má đang niệm phật. Má quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì hãy mạnh dạn buông cái thân tàn tạ này xuống. Trở về Tây Phương Cực Lạc nhận lấy cái thân của Bồ Tát vàng óng ánh, hào quang sáng ngời, an vui hưởng đời Cực Lạc nghen Má. Nhất định trở về Tây Phương trốn đường khổ nạn nghen Má. Đi làm Bồ Tát nghen Má. Mạnh dạn buông trần đời xuống đi. Đang nằm một chỗ khổ sở vô cùng, hãy về Tây Phương hưởng đời an vui đi Má. Má chịu không? Chịu không Má? Chịu thì giơ tay lên con coi đi Má?

– Cái tay của Má yếu lắm Má giơ lên không có được. Cái tay yếu lắm rồi…
Yếu lắm rồi, thôi được rồi, được rồi… Nam Mô A Di Đà Phật! Diệu Âm xin thành tâm cúi đầu ngưỡng nguyện chư vị trong pháp giới, có duyên với phật tử Nguyễn Thị Kim Ba, PD Nhựt Hải. Trong đời này cũng như nhiều đời khác, Mẹ của Diệu Âm mê mờ, tạo nghiệp trùng trùng, sát sanh hại vật quá nhiều. Chướng nạn này đưa đến quả báo cuối đời nửa tỉnh nửa mê. Đây là nhân quả tự làm tự chịu. Nhưng với lòng hiếu thảo của Diệu Âm. Diệu Âm xin đem hết tất cả những công đức của mình mà hồi hướng cho chư vị. Phật dạy, chơn tâm tự tánh của chúng ta là Phật. Nhưng trong vô lượng kiếp qua chúng ta tham chấp vào cõi vô thường đấu tranh với nhau tạo nghiệp. Để đến giờ này ta vẫn chưa trở về chơn tâm thành đạo. Chưa hưởng được sự an vui Cực Lạc của A DI ĐÀ PHẬT đã dành cho ta. Nguyện mong chư vị nghĩ đến tình hiếu thảo của con cái, nghĩ đến sự thành tâm của chư vị đồng tu tại Xuân Lộc mà tha thứ cho Mẹ con đi. Hãy mở một đường sống cho Mẹ con. Để người tỉnh táo niệm phật trở về Tây Phương. Cứu một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc công đức vô lượng. Chư vị ơi! Tham chấp trần đời làm chi? Đấu tranh với nhau làm chi? Để chúng ta đời đời kiếp kiếp sau này vẫn còn đau khổ. Trong khi mỗi người chúng ta thực sự là một vị Phật. Chơn tâm tự tánh của chúng ta thật sự là một vị Phật. Mau mau, ngưỡng nguyện chư vị hãy niệm A DI ĐÀ PHẬT cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Phật đã thề nếu chúng ta niệm phật trở về Tây Phương nhất định một đời này chúng ta chấm dứt tất cả đọa lạc khổ đau. Nhất định một đời này chúng ta trở về Tây Phương hưởng an vui Cực Lạc. Nhất định một cơ hội này chúng ta về cõi Phật để thành Phật. Thành Phật để không còn sanh không còn tử. Ông Bà Cha Mẹ, Cửu huyền thất tổ, Thân bằng quyến thuộc của chúng ta trùng trùng đang bị nạn khắp mọi nơi. Nếu chư vị tin lời Phật dạy, niệm A DI ĐÀ PHẬT trở về Tây Phương. Chính mình thành đạo mà còn có cơ hội cứu độ vô lượng vô biên thân bằng quyến thuộc, vô lượng vô biên chúng sanh nương nhờ công đức của chư vị mà thoát nạn. Thoát nạn cho ta, thoát nạn cho chúng sanh, hay vô cùng. Nguyện mong chư vị nghe những lời nói chân thành này, hãy cùng nhau niệm phật hộ niệm cho phật tử Nguyễn Thị Kim Ba, PD Nhựt Hải thoát khỏi ách nạn này. Tỉnh táo niệm phật trở về Tây Phương cùng nhau thành đạo. Nguyện đem tất cả những công đức tu hành hồi hướng cho chư vị, nguyện cho chư vị linh hiển cùng nhau niệm phật, cùng về Tây Phương. Nguyện cho tất cả chư vị trong pháp giới sớm ngày gặp Phật, sớm về Tây Phương thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật! – A Di Đà Phật!
Xin chư vị niệm phật với Diệu Âm nhé!
A Di Đà Phật ….
A Di Đà Phật …
A Di Đà Phật …

(Đăng viber TGHN ngày 16, tháng 11, 2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *