Lời cảm ơn (Đăng trên viber ngày 8 tháng 5, 2020)

Print Friendly, PDF & Email

Lời cảm ơn. Kính gửi lão Cư sĩ Diệu Âm. Bệnh nhân ông Nguyễn Vỹ pháp danh Nguyên Nhân 92 tuổi. Chức vụ đại úy. 71 năm tuổi đảng. Đã quy y tam bảo 12 năm. Là bố đẻ của con gái Nguyễn Thị Lan pháp danh Nguyên Trang sinh hoạt tại đạo tràng Thanh Liên chùa Diệc. Ông Vỹ được lão cư sỹ Diệu Âm được khai thị vào thứ 6 tuần trước. Và năm trước 1 lần nên lòng tin vào pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh. Đặc biệt ông thường nghiên cứu về pháp khai thị hộ niệm nên hai lần trước cũng có những cơn bệnh nguy kịch ông cùng đạo tràng niệm Phật đã qua khỏi. Lần này ông biết trước sẽ ra đi nên dặn các con và nhờ Bác Viên Thiền cùng ban hộ niệm thanh liên lên khai thị hộ niệm 4 ngày thì ông đã xã bỏ báo thân đi trong tiếng niệm Phật vào lúc 17h30 ngày 6/05/2020. Sau 12 giờ đồng hồ để lại một thoại tướng bất khả tư nghì. Chân tay mềm mại, mặt mũi tươi hồng .lúc con cháu tắm rửa để khâm lượm đỡ ông ngồi dậy để mặc áo như người còn sống. Mọi người đều ngạc nhiên không ai nghỉ đó là hương linh . Cả nhà đã thực hiện theo sự chỉ đạo của ban hộ niệm không sử dụng ngũ vị tân. Không khóc lóc ôm nắm nứu kéo. Lòng tràn đầy cảm xúc của đại gia đình cũng như ban hộ niệm. Hiện nay gia đình đang lo việc tang sự chưa chia sẽ được nhiều. Chỉ xin phép tóm tắt gửi lời cảm ơn tới lão cư sỹ . Kính chúc thầy thân khỏe tâm an để khai thị hộ niệm cho nhiều hương linh vãng sanh tây phương cực lạc. Con xin gửi tấm ảnh khi đang tắm. Có điều gì sơ suất xin ngài chỉ bày thêm. Con xin chân thành cảm ơn lão cư sỹ. A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *