Lời Khai Hay của cư sĩ Phúc Trí

Print Friendly, PDF & Email

[ Thursday, September 19, 2019 6:58 PM ] Dieu Am Uc Chau: (Xin gởi đến chư vị những đoạn khai thị hay, giọng khai thị vững, sáng, âm hưởng đầy thuyết phục, làm người bệnh vùng lên vãng sanh, xin chư vị nghe qua dau đây nhé)

(Forward tin nhắn của DIỄM TRANG luôn)
Sư Huynh Kính 🙏 Muội đang xem ca HN ở Hà Nội cho em Nguyễn Xuân Trang 30 T được HN từ BHN Hoa Vô ưu , nhóm này phát tâm HN củng nhiều năm , củng khá lắm , Trưởng nhóm là Cư Sĩ Phúc Nghĩa ( bão đảm Huynh biết ) họ có trong TGHN , cậu phó nhóm khai thị cho Bệnh Nhân khá lắm , giúp bệnh nhân phát Tín – nguyện – Niệm Phật rất mạnh mẽ .
[ Thursday, September 19, 2019 7:04 PM ] Dieu Am Uc Chau: Voice message (00:22)
[ Thursday, September 19, 2019 7:04 PM ] Dieu Am Uc Chau: Voice message (00:32)
[ Thursday, September 19, 2019 7:05 PM ] Dieu Am Uc Chau: Voice message (01:03)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *