Lời Tri Ân

Print Friendly, PDF & Email

Nam Mô A Di Đà Phật! 🙏🙏🙏

Đạo Tràng Sacramento, California (Bắc Mỹ) chúng con kính xin báo tin vui rằng: Bà Nguyễn Thị Phụng (97 tuổi), Pháp Danh Diệu Từ, đã ra đi lưu lại thoại tướng mềm mại, nét mặt tươi vui. Sau 12 tiếng hộ niệm, nhờ phước duyên lành, Bà đã được Lão Cư Sĩ Diệu Âm khai thị và sự thành tâm niệm Phật của Đạo Tràng thêm 9 tiếng nữa đã giúp bà vượt qua đại nạn chiêu cảm của Tam Ác Đạo. Sự thành công của ca hộ niệm này là chứng minh cụ thể cho sự Đại Cứu Tinh của Pháp Hộ Niệm và cũng làm tăng trưởng niềm tin về Pháp Niệm Phật – Hộ Niệm – Vãng Sanh TPCL trong vùng Sacramento cho những vị có duyên tận mắt chứng kiến. Gia đình chúng con thành tâm tri ân và cảm niệm công đức của Lão Cư Sĩ Diệu Âm đã tận tâm, tận tình từ bi khai thị cho bà 3 lần, Đạo Tràng Sacramento đã phát tâm ân cần hộ niệm cho Bà trong suốt 2 tháng qua, và Đại Chúng trên mạng Zoom đã hoan hỷ Niệm Phật cầu nguyện cho Bà.

A Di Đà Phật! 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *