Lời Tri Ân (viber ngày 4 tháng 5, 2020)

Print Friendly, PDF & Email

A Di Đà Phât
Dạ gia đình chúng em xin chia xẻ niềm vui cùng gởi lời tri ân đến Thầy mình, đến đạo tràng nhà mình là trong mấy ngày nay nhà có hữu sự là chú em mất( chú ở cùng trong khu đất nhà em luôn) , chính xác là hôm 30/4-1/5 với tẩm lòng hiếu kính chân thành của con cháu trong gia đình và sự giúp đỡ tận tình của ban hộ niệm cô Diệu Thường, sau 12 giờ được hộ niệm chú đã để lại thoại tướng tốt đẹp ,mềm nhũn, miệng khép , da dẻ sáng đẹp như ngủ – biết chú đươc về cảnh giơi lành, ai cũng mừng lắm.
Được tận mắt chứng kiến sự vi diệu của Phật pháp và sự thù thắng của pháp môn hộ niệm, con cháu càng tin sâu Phât pháp và pháp môn hộ niệm giúp người vãng sanh.
Gia đình chúng con vô cùng tri ân Thầy Diệu Âm , tri ân ban hộ niệm, tri ân các bạn đồng tu đã và đang lập hạnh triển khai pháp môn hộ niệm đến cho mọi nhà mọi miền.
Riêng em lúc nào em cũng tri ân, nhớ mãi tấm lòng sự thương yêu giúp đỡ khuyến tấn chân thành của trưởng tràng phó tràng đối với từng gia đình chúng em trong đạo tràng , xin cảm ơn ban tổ chức đường zoom ,cảm ơn sự đùm boc thương yêu nhau của cả đạo tràng nhà mình để gia đình chúng em hưởng đươc phước phần quý giá không gì bằng như vầy.
Em xin tri ân .tri ân. tri ân. Dung
(prayer_hands)(prayer_hands)(prayer_hands)
A Di Đà Phât

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *