NIỆM PHẬT NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ THÀNH KÍNH

Print Friendly, PDF & Email

NIỆM PHẬT NHƯ THẾ NÀO GỌI LÀ THÀNH KÍNH? Vấn đề thành kính hay không hoàn toàn ở nơi tâm hạnh của người niệm, chứ không phải ở nơi hình thức câu niệm. Xin chư vị tự xét những điểm này, ví dụ: hằng ngày đi ngang qua tượng Phật mình có dừng lại xá Ngài không? Đứng trước Phật mình có kính cẩn không? Cầm kinh của Phật lên mình có trang trọng không? Có đặt đồ vật gì lên kinh Phật không? Niệm Phật có chịu bỏ tập khí cạnh tranh, ganh tị, đấu tranh, cự cãi không? Vào đạo tràng tu tập có thường nói chuyện huyên thuyên không? V.v… Nếu những điều này mà mình thường xuyên mắc phải, không có chút gì e ngại, thì dù có niệm Phật cách nào đi nữa cũng không thể gọi là thành kính được. Vậy thì thành kính hay không nằm ngay trong tâm này, chứ không phải niệm chữ “Nam Mô” thì mới gọi là thành kính.

Lão Cư Sĩ Diệu Âm giảng (trích trong tọa đàm Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm giảng lần 2 tại Brisbane 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *