LỚP HỌC HỘ NIỆM CÙNG THẦY THÍCH HẠNH PHÚ TRỰC TUYẾN QUA ZOOM

Print Friendly, PDF & Email

Nam Mô A Di Đà Phật!
Chúng con xin cung kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh và xin kính mời quý Cụ, quý Bác, Cô Chú, cùng Chư vị đồng tu tham gia chương trình:

LỚP HỌC HỘ NIỆM VÀ THỰC TẬP CÙNG THẦY THÍCH HẠNH PHÚ TRỰC TUYẾN QUA ZOOM.

(Từ 08:00 – 09:30 sáng Thứ Ba hàng tuần theo giờ Việt Nam)

Lớp sẽ học tọa đàm từ 1-416  “Để Hiểu Thấu và Hành Đúng Pháp Hộ Niệm.”

Nam Mô A Di Đà Phật!

Đường Link qua chương trình ZOOM dưới đây:
SỐ ID: 696-696-6789
Mật mã: 1234

https://zoom.us/j/6966966789

Leave a Reply

Your email address will not be published.