Pháp Hộ Niệm không phải dành riêng cho các vị Trưởng hoặc Phó BHN nghiên cứu. Mà pháp Hộ Niệm là để TẤT CẢ MỌI NGƯỜI AI AI CŨNG PHẢI NÊN NGHIÊN CỨU HỌC TẬP.

Print Friendly, PDF & Email

ĐẠI ĐỨC THÍCH HẠNH PHÚ:

A DI ĐÀ PHẬT.
Trong 1 Toạ đàm cs DIỆU ÂM có nói:
“Pháp Hộ Niệm không phải dành riêng cho các vị Trưởng hoặc Phó BHN nghiên cứu. Mà pháp Hộ Niệm là để TẤT CẢ MỌI NGƯỜI AI AI CŨNG PHẢI NÊN NGHIÊN CỨU HỌC TẬP.
DIỆU ÂM kính mong chư vị CHÍNH TỰ MỌI NGƯỜI PHẢI LĂN XẢ VÀO NGHIÊN CỨU PHÁP HỘ NIỆM. Thì mới cứu được chính chư vị, người thân của chư vị.
TẠI SAO PHƯƠNG PHÁP HỘ NIỆM ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY. TẠI SAO CHƯ VỊ ĐỨNG TRƯỚC NGƯỜI MẸ MÌNH KHÔNG THỂ KHAI THỊ MỘT LỜI NÀO CHO ĐÚNG – KHÔNG BIẾT LÀM SAO CHO NGƯỜI MẸ MÌNH AN TÂM – KHÔNG BIẾT LÀM SAO GỠ RỐI CHO MẸ MÌNH – KHÔNG BIẾT LÀM SAO HOÁ GIẢI OÁN THÂN TRÁI CHỦ CỦA NGƯỜI MẸ MÌNH. LÀ TẠI VÌ TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA CHƯ VỊ Ỉ Y QUÁ KHÔNG XEM PHÁP HỘ NIỆM NÀY LÀ QUAN TRỌNG – BỎ QUA NGHE XONG RỒI PHỚT LỜ QUA TAI. NGHĨ RẰNG MẸ MÌNH 20 năm mới CHẾT thì 2 tuần sau đã CHẾT rồi. Lúc đó, chư vị làm sao CỨU MẸ MÌNH ĐÂY. OAN UỔNG THAY.
CHÚNG TA TRÂN QUÍ PHÁP HỘ NIỆM THÌ TẠI SAO LẠI NHƯỜNG CHO 1 NGƯỜI XA LẠ NÀO ĐÓ LÀM. CÒN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH KHÔNG CHỊU NGHIÊN CỨU.
DIỆU ÂM THẤY HÌNH NHƯ CHƯ VỊ VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI HUỆ MẠNG CỦA CHÍNH MÌNH
VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI HUỆ MẠNG CHA MẸ MÌNH
NẾU CHƯ VỊ KHÔNG NGHIÊN CỨU PHÁP HỘ NIỆM THÌ THẤY MÌNH ĐANG TU NHƯNG BỊ LẠC ĐƯỜNG rồi.
MÌNH ĐANG TU MÀ TẠO RA QUÁ NHIỀU SƠ XUẤT. THỰC SỰ ĐẤY CHƯ VỊ.
(Trích đoạn Toạ đàm tại Phật Thập Đức 2019)
Đại Đức Thích Hạnh Phú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *