THƯ MỜI CỘNG TU

Print Friendly, PDF & Email

THƯ MỜI CỘNG TU
Nam Mô A Di Đà Phật!
Chúng con xin cung kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh.
Xin kính mời các Cụ Ông Bà, các Bác, Cô Chú cùng Chư vị đồng tu tham gia buổi:
CỘNG TU CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN CÙNG ĐẠO TRÀNG ADIĐÀ PŘÍBRAM, CỘNG HOÀ SÉC.
Niệm Phật Đường A Di Đà Xin thông báo:
Vì tình hình dịch CORONA bùng phát mạnh, sự lây nhiễm trầm trọng, chính phủ không cho phép tụ tập để ngăn ngừa bệnh dịch lây nhiễm, nên Niệm Phật Đường cũng nghiêm chỉnh tuân theo quy định này.
Nay xin thông báo cho chư vị
đồng tu bên ngoài rằng Niệm Phật Đường tạm thời đóng cửa một vài tuần kể từ tối chủ nhật ngày 29/3/2020.
Chương trình cộng tu chủ Nhật vẫn tiếp tục, nhưng tự cá nhân vào zoom tại nhà (thay vì về Niệm Phật Đường)
Khi nào tình hình ổn định sẽ thông báo lại sau.
kính mong chư vị hoan hỉ cho chúng con.
Bắt đầu từ chủ nhật ngày :29/3/2020 Âu Châu đổi giờ nên thời khoá công tu chủ Nhật theo giờ VN có sự thay đổi, cụ thế như sau:

Thời 1, Niệm Phật, lễ Phật, nghe Pháp:
Việt Nam từ: 11:00 – 12:40
Âu Châu từ: 06:00 – 07:40
Thời 2, Niệm Phật nguyên chất , giữa thời nghe pháp và chia sẻ HN:
Việt Nam từ: 14:00 – 17:00
Âu Châu từ: 09:00 – 12:00
Thời 3: Niệm Phật nguyên chất, giữa thời nghe pháp và chia sẻ HN:
Việt Nam từ: 19:00 – 22:00
Âu châu từ: 14:00 – 17:00
Đường Link qua chương trình ZOOM dưới đây:
SỐ ID: 696 696 6789 (mật mã 1234)
https://zoom.us/j/6966966789
Kính xin chư vị đồng tu tắt mic khi tham gia cộng tu cùng đạo tràng ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật

Phật Tử Minh Đạt xin kính báo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *