Tin Vui Vãng Sanh

Print Friendly, PDF & Email

[ Wednesday, June 05, 2019 2:21 PM ] Vien Thien: Nếu ko có pháp khai thị hộ niệm thì mơ cũng ko có một ai thoại tướng đẹp như thế này
[ Wednesday, June 05, 2019 2:24 PM ] Vien Thien: Dạ Viên Thiền cảm niệm chia việc sẽ kết quả của ca vãng sanh a
[ Wednesday, June 05, 2019 2:28 PM ] Vien Thien: Tin vui vãnh sanh!

Dạ trân trọng cảm ơn ngài Cư Sĩ Diệu Âm và đã khai thị cho Pt Bà Trần Thị Hạnh pd Diệu Âm Tâm Hoa sau mấy tiếng đồng hồ đã xả bỏ báo thân đi trong tiếng niệm Phật của ban hộ niệm.
Sau 12 tiếng đồng hồ hương linh Trần Thị Hạnh đã vãng sanh
Tuyệt vời, gương mặt đầy đặn sáng đẹp chân tay thân mềm mại, vô cùng là viên mãn.
Pháp Hộ Niệm bất khả tư nghì.
Được sự thành tựu này chúng con thành tâm cảm niệm công đức của chư Tôn Đức, Lão CS Diệu Âm và chư vị đồng tu khắp nơi trên thế giới đã hỗ trợ cho chúng con và gia đình phật tử Trần Thị Hành.
Thay mặt ĐT Thanh Liêm TP Vinh, Nghệ An
Phật Tử Viên Thiền
A Di Đà Phật!
[ Wednesday, June 05, 2019 2:29 PM ] Vien Thien: Thật ko biết nói gì hơn chỉ gắng tu gắng hộ niệm cho nhau ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *