Xin Báo Tin Vui (Đăng viber ngày 27 tháng 1, 2020)

Print Friendly, PDF & Email

Xin báo tin vui, cụ Mẫu của Diệu Âm ra đi lưu lại thoại tướng vô cùng viên mãn.
Ban đầu chư vị ở đó định niệm Phật luôn chờ đến khi Diệu Âm Về mới thăm thân, nhưng khi đang chờ ở sân bay Singapore, Diệu Âm quá nóng ruột, nên mời Thầy Hạnh Phú khai thị và thăm liền.
Kết quả thật tốt bất khả tư nghì.

Diệu Âm vội vã báo tin vui vãng sanh đến chư vị đây.

Diệu Âm xin thành tâm tri ân, đại tri ân đến:
– Thầy Hạnh Phú nhiệt tình, từ bi bám sát cụ Nhựt Hải hộ niệm ngay những lúc nguy kịch nhất. Xin tri ân, đại tri ân.
– Tất cả chư tôn giáo phẩm khắp nơi, trên zoom, từ bi, thương xót niệm Phật hồi hướng cho cụ Mẫu của Diệu Âm suốt thời gian qua. Xin tri ân, đại tri ân.
– Thành tâm tri ân, đại tri ân đến Ban tổ chức đường zoom hộ niệm thế giới, nhiệt thành, kính cẩn, chu đáo, không nề khó khăn trong nhiều năm tháng qua tổ chức hộ niệm thế giới, chăm sóc cụ Mẫu của Diệu Âm vô cùng chu đáo. Xin tri ân, đại tri ân.
– Xin tri ân chư đồng tu Niệm Phật Đường A Di Đà Brisbane, Boca, Tiệp Khắc, ở Việt Nam, bác Tạ Văn Quý, bác Tuấn, … Xin tri ân, đại tri ân
– Xin tri ân chung tất cả chư vị đồng tu khắp nơi đã thương tình, tích cực tham gia niệm Phật hồi hướng công đức, phát tâm phóng sanh gỡ bạn cho cụ Mẫu của Diệu Âm.
Nhờ lòng thương của chư vị nên cụ Mẫu của Diệu Âm mới được phước phần tốt đẹp này, nếu không thì Mẹ của Diệu Âm gặp phải khó khăn rồi.

Vì đang ngồi giữa shop ở sân bay nên lời không tỏ cạn niềm tri ân.
Xin tri ân, đại tri ân.
Diệu Âm Úc Châu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *