CẦU NGUYỆN CHO NGÀI RA ĐI VÃNG SANH THƯỢNG PHẨM …

Print Friendly, PDF & Email

🌈 TINH THẦN BÌNH ĐẲNG

🌈 COI CHỪNG CHÚNG TA ĐÃ LÀM SAI PHÁP
CẦU NGUYỆN CHO NGÀI RA ĐI VÃNG SANH THƯỢNG PHẨM
ĐÓ MỚI THỰC SỰ LÀ NHỮNG NGƯỜI TRUNG THÀNH VỚI NGÀI
BUÔNG XẢ TÌNH CẢM RA, BUÔNG XẢ QUYẾN LUYẾN ĐI, QUYẾT LÒNG CẦU NGUYỆN CHO NHAU VÃNG SANH
Buông xả trụi lủi thì vãng sanh tự tại, buông xả nhiều vãng sanh dễ, buông xả ít vãng sanh khó, không buông xả không thể vãng sanh! Xin hỏi chư vị là đúng hay sai?…
Một người tu niệm Phật chân chính, chắc chắn người nào cũng muốn vãng sanh, chúng ta muốn vãng sanh thì Ngài Tịnh Không cũng muốn vãng sanh. Chúng ta ở tại cõi đời này một năm, chúng ta cảm thấy khổ một năm. Thì Ngài cũng ở tại cõi đời này một năm Ngài cũng khổ một năm.
Rõ rệt! Nếu thực sự chúng ta cần phải về Tây Phương để an dưỡng thì tuổi già của Ngài gần một trăm tuổi rồi, chúng ta cũng cầu cho Ngài được về Tây Phương an dưỡng. [Thì ta có tinh thần bình đẳng!]
Tại vì rất nhiều người vẫn còn cảm tình quá nặng, thấy Hòa Thượng yếu, là cầu mong cho Ngài trụ thế. Chư vị ơi! Ngài trụ thế mà Ngài khỏe như một trai tráng 18 tuổi thì ít ra Ngài cũng hưởng được một chút thiện lợi nào, rõ ràng có nhiều lúc Ngài đi không nổi, mà ta cũng bắt Ngài ở lại đây sao? Rõ rệt đấy, mình thì ngày ngày nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn bắt Ngài tuổi già tiếp tục ở đây độ thế.
Xin thưa thẳng với chư vị, lời pháp của Ngài bây giờ chúng ta nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại… nghe một trăm năm nhiều khi chúng ta nghe cũng không hết, thế mà chúng ta cứ bắt Ngài ở lại! Nhiều lúc Diệu Âm nghĩ như vậy mà thấy thương Ngài, thương Ngài vô cùng!
Cho nên, xin thưa với chư vị: một người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà nghĩ rằng là sự nghiệp trên đời này chưa vững, công việc làm chưa xong, cái trường đại học không ai lo, cái chương trình mà cứu người chưa ai làm. Tức là còn vướng!
Nếu nghĩ rằng là cần phải ở lại đây để tiếp tục thì coi sự nghiệp ở lại đây nặng hơn việc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu thực sự Ngài là một vị đại Bồ Tát tái lai, xin thưa với chư vị trong những ngày qua chúng ta nghe cái tin nói là: Hòa Thượng Tịnh Không đã nhận lời trụ thế thêm – không đi. Chư vị nghĩ coi, những tin này có thực sự đáng tin tưởng hay không?
Ngài đã từng nói: Nếu một vị Phật, một vị Bồ Tát nào mà thị hiện tại cõi đời này trong thời của đức Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt đối không bao giờ lộ diện, khi lộ diện, thì các Ngài phải thị tịch, nếu mà mình nói rằng là Ngài là Phật, yêu cầu Ngài trụ thế Ngài chấp nhận như vậy là Ngài tự nhận Ngài là Bồ Tát, tự nhận Ngài là Phật sao? Nếu tự nhận như vậy thì chẳng khác gì chúng ta xuôi Ngài đi cho sớm, tại vì chính lời pháp của Ngài đã nói rõ rệt, một vị Phật, một vị Bồ Tát mà lộ danh tánh ra thì các Ngài thị tịch liền.
Xin thưa là chỉ vì chúng sanh quá kính mến Ngài cho nên [không nỡ lìa xa], chứ thật sự một người chân tu, mà là chân tu về con đường niệm Phật, thì chính vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là cái [ngày thành tựu đạo quả của họ]
Chính vì thế mà nghe những nguồn tin đó Diệu Âm chỉ năng nỉ chư vị hãy thành tâm cầu nguyện cho Ngài vãng sanh [thượng phẩm thượng sanh] viên mãn đạo quả của Ngài. Sự ra đi của [Ngài là cả một tấm gương cho chúng ta noi theo] đức cùng đi.
Còn chuyện thuyết kinh giảng đạo, trước khi đi Ngài đã dàn dựng cả hàng một số đệ tử tập niệm Phật, tập thuyết pháp, tập độ sanh đầy đủ v.v… và thực ra lời pháp của Ngài bây giờ chư vị làm sao có thể tiếp nhận được tất cả những lời pháp của Ngài đi?
Chính vì vậy mà xin thưa, vì thương Hòa Thượng mà Diệu Âm khuyên chư vị là cầu mong cho Ngài vãng sanh càng sớm càng tốt, [đó mới thực sự là những người trung thành với Ngài].
Ngài Ấn Quang nói: Vãng sanh Tây Phương ngày hôm nay thì cứ đi ngày hôm nay, đợi chi tới 120 tuổi mới đi? Tất cả chư Tổ đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Mình nghĩ coi có vị Tổ nào mà vỗ ngực xưng tên không? Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đời nhà Tông Ngài là A Di Đà Phật, Ngài chấp nhận làm người ăn cắp tiền của vua để đi phóng sanh và chịu tử hình Ngài cũng lẳng lặng mà chịu tử hình, không bao giờ trước lúc (đó mà nói): tôi là A Di Đà Phật Ngài đừng có chém tôi, không bao giờ có! Nhưng khi lộ ra thì vừa lộ xong là Ngài đi liền lập tức, không bao giờ Ngài trụ thế được khi danh tánh Ngài đã lộ! Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này mà đi cho đúng!
Có nhiều người nói là cầu thỉnh Phật trụ thế. Thực sự chư vị có hiểu thỉnh Phật trụ thế là cách tu của những vị pháp thân đại sĩ ở cõi Hoa Nghiêm chứ không phải là chúng ta. Nếu chúng ta ở trong thời của đức Thế Tôn Ngài lộ danh tánh Phật để độ chúng sanh, lúc đó ta quỳ xuống chân Ngài cầu Ngài ở lại thì đúng. Sau khi Ngài tịch rồi chư Phật Bồ Tát xuống hễ lộ diện ra là các Ngài đi.
Như vậy thì đâu có cái chuyện mà nói là Ngài định đi rồi cầu Ngài, Ngài ở lại Ngài chấp nhận ở lại! Xin thưa thực, những tin tức này chúng ta phải từ từ mà kiểm lại. Coi chừng chỉ vì lòng kính mến của Ngài quá đáng mà những người đưa tin như vậy, nhiều khi chưa chắc gì đã đúng đâu! bảo đảm như vậy.
Cách đây, chính Diệu Âm đã dự một cái buổi lễ là ngày vía của bà Hàn Quán Trưởng có một cái phái đoàn của một vị đại hòa thượng rất là nổi tiếng đem cả một phái bộ, đem cả dàn trống nhạc đi khắp nơi ở tại Tô – Huynh – Ba sau cùng đến tuyên dương Ngài là Điện Tích Thánh Vương Đệ Thập Tứ Tổ. Ngài nhất định không nhận. Ngài cứng rắn phản đối nhận một vị Tổ thôi mà các Ngài cũng không nhận, Ngài không nhận. Bây giờ đây chúng ta lại nói: Ngài là Phật!
Nếu Ngài nhận Ngài là Phật thì chẳng khác gì Ngài đi sớm. Mà ngài đã nói nếu là một vị Phật, Bồ Tát tái lai không bao giờ lộ diện. Như vậy tại sao Ngài lại lộ diện? chẳng lẽ Ngài lại làm sai pháp của Ngài sao? Xin thưa với chư vị hoàn toàn không có đâu.
Cách đây cũng không bao lâu tại Tô Huynh Ba cũng có một số vị đồng tu, Phật tử đồng làm một cái lễ thỉnh Ngài trụ thế dài lâu, lễ rất là linh đình, Ngài đứng lên thẳng thắn tuyên bố vấn đề: [Sinh Tử chính tôi không chủ động được], tôi không có thể hứa với chư vị. Ngài đã từng nói như vậy. Giả sử như lúc đó Ngài nói: à chư vị đã thỉnh tôi thì tôi sẽ ở lại thêm nữa.
Xin thưa thẳng với chư vị, nếu mà Ngài nói như vậy có thể Tịnh Tông Học Hội có vấn đề rồi sao? Cho nên chúng ta phải hiểu và phải thương Ngài làm sao muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, dẫu biết là tâm của Ngài buông xả, buông xả và buông xả để còn một câu A Di Đà Phật, tại sao Ngài ngồi với đại chúng trong một buổi hộ niệm đó Ngài niệm Phật? Là tại vì Ngài niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Chư vị có biết không? ngày ngày Ngài muốn về Tây Phương an dưỡng, ta thương Ngài ta cần phải hộ niệm cho Ngài vãng sanh thượng phẩm đó mới là tình thương.
Rất nhiều người đệ tử vì thương sư phụ. Đã khi mà thương sư phụ rồi thì ngày sư phụ yếu đuối ngồi bên năn nỉ sư phụ, sư phụ ở lại với con, sư phụ đi con nương nhờ vào ai? cứ vậy mà làm! Xin thưa với chư vị, rất nhiều người sư phụ vì tình cảm của hàng đệ tử, tự nhiên [mũi lòng một chút như vậy mà vô tình, đường về Tây Phương trở ngại], thực sự oan uổng cho các Ngài.
Mong cho chư vị hiểu được như vậy chúng ta mới biết buông xả, buông xả tình cảm ra, buông xả quyến luyến đi, quyết lòng cầu nguyện cho nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng có nghĩ rằng là chúng ta cầu người ở lại là có tình thương, thương cha thương mẹ coi cha coi mẹ như Phật thỉnh Phật trụ thế khi cha mẹ mình sắp sửa xả bỏ báo thân, nguyện cầu cho cha mẹ mình ở thêm, nguyện cầu cho mẹ mình sống thêm. Tới gặp một vị chân tu Ngài đi thì con nương dựa vào ai? làm sao ai giảng pháp đây? [Coi chừng chúng ta đã làm sai pháp.] Thực sự, một đời tu hành muốn cho có một cơ hội thành tựu.
Chúng ta chưa biết ai là Phật? Chưa biết ai là phàm? Chúng ta phải làm cho đúng là thành tâm cầu nguyện cho Người (Ngài)ra đi vãng sanh thượng phẩm, vãng sanh được là bất thối thành Phật! Chúng ta nghĩa là [vẹn toàn cho một người thành Phật], tất cả chư Tổ đều dặn như vậy, tất cả chư Phật đều dặn như vậy xin chư vị nhất tâm nhất dạ cầu nguyện cho nhau vãng sanh Tịnh Độ, và ta cũng được vãng sanh để cùng nhau trở về Tây Phương thành đạo. Chư vị có đồng ý với Diệu Âm không?
A Di Đà Phật
Trích HỘI THẢO HỘ NIỆM THẾ GIỚI CÙNG LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM
Ngày 22/04/20
NGUỒN:

Cư Sĩ Diệu Âm Khai Thị Hộ Niệm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *