DÙ NAM NỮ GIÀ TRẺ, XUẤT GIA TẠI GIA, CHỈ CẦN HỌ HIỂU PHẬT PHÁP, HỌ CÓ THỂ GIẢNG PHẬT PHÁP CHO TA NGHE, CHÚNG TA ĐỀU GỌI HỌ LÀ THẦY. VÌ THẾ TẠI GIA CŨNG ĐƯỢC GỌI THẦY, CÓ THỂ LÀM THẦY, MÀ CÒN CÓ THỂ DẠY HỌC TRÒ NỮA!

DÙ NAM NỮ GIÀ TRẺ, XUẤT GIA TẠI GIA, CHỈ CẦN HỌ HIỂU PHẬT PHÁP, HỌ CÓ THỂ GIẢNG PHẬT PHÁP CHO TA NGHE, CHÚNG TA ĐỀU GỌI HỌ LÀ THẦY. VÌ THẾ TẠI GIA CŨNG ĐƯỢC GỌI THẦY, CÓ Read More …