Lời Hướng Dẫn

Print Friendly, PDF & Email

LỜI HƯỚNG DẪN

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính thưa chư vị đồng tu! Chúng ta có một nhân duyên thật thù thắng là gặp được pháp môn “Tịnh Độ” và cùng tu chung trong một đạo tràng. Tất cả chúng ta ai ai cũng muốn một đời này sau khi mãn báo thân sẽ được vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc với đức “Từ Phụ A Di Đà”.

Vấn đề “TỬ SANH” là quan trọng. Tử rồi sẽ sanh về đâu?… Chính vì vậy với tất cả lòng thành BAT kính mong chư vị đồng tu xem những lời hướng dẫn dưới đây để thực hiện những bước đi vững chắc trên con đường về quê hương Cực-Lạc.

(Xin chư vị đồng tu thực hiện theo trình tự sau)

  • Tu học: Đệ Tử Quy, Lục Hòa Lục Độ, Tịnh Nghiệp Tam Phước, Thập Thiện Nghiệp Đạo (Là căn bản của con đường tu học).
  • Đọc quyển “Cẩm Nang Hộ Niệm” hay “Hộ Niệm Yếu Lục” thật kỹ. Phải hiểu rõ hộ niệm là như thế nào? (Nghe tọa đàm Hộ Niệm Là Một Pháp Tu)

-Nắm vững tất những việc cần chuẩn bị khi nhận ca, những quy tắc, lưu ý dành cho thành viên, gia đình người bệnh.

-Nên học thuộc những lời “Hướng Dẫn – Khai Thị” cho người bệnh khi còn tỉnh táo, khi hấp hối, sau khi lâm chung…

-Nên học thuộc những lời điều giải cho chư vị oán thân trái chủ của người bệnh (có thể cầm đọc).

  • Nghe hay đọc tất cả những tọa đàm về “Hộ Niệm” của cư sĩ Diệu Âm.
  • Thực hiện niệm Phật công cứ cho bản thân và tham gia cộng tu, tham gia các ca hộ niệm và các buổi chia sẻ về Hộ Niệm.
  • Hướng dẫn gia đình hiểu rõ về “Hộ Niệm”, thiện xảo phương tiện mở băng đĩa về hộ niệm cho mọi người cùng nghe (cha, mẹ, chồng, vợ, con, anh em v.v…), để khi mình bệnh, yếu xuống gia đình sẽ biết hộ niệm cho mình và khi người thân ra đi mình cũng biết làm gì để cứu họ…
  • Làm tờ di chúc.

 

Song Song với những bước cần thực hiện được nêu trên mỗi cá nhân chúng ta phải tập buông xả thật nhiều, thật nhiều… bỏ đi tất cả những gút mắc trong tâm để đến khi mãn báo thân thì lúc đó BHN sẽ đến tiễn chúng ta về Tây-Phương Cực-Lạc thật là thuận lợi và an toàn. Chắc chắn ai ai cũng được vãng sanh hết.

Kính mong chư vị đồng tu hãy vì huệ mạng của mình, của người thân, và tất cả những người hữu duyên. Xin hãy nghiên cứu về Hộ Niệm và thực hiện những bước đi này.

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

(Trích từ Sổ Tay Hộ Niệm)