LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM KHAI THỊ CHO CÔ NHUẬN THƠM ĐÃ PHÁ THAI 4 LẦN, BỊ VONG LINH THEO ĐUỔI NHẬP THÂN, ÂN ÁI NHƯ VỢ CHỒNG

LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM KHAI THỊ CHO CÔ NHUẬN THƠM ĐÃ PHÁ THAI 4 LẦN, BỊ VONG LINH THEO ĐUỔI NHẬP THÂN, ÂN ÁI NHƯ VỢ CHỒNG Thưa lão cư sĩ Diệu Âm cách đây 18 năm con bị Read More …

Pháp Hộ Niệm không phải dành riêng cho các vị Trưởng hoặc Phó BHN nghiên cứu. Mà pháp Hộ Niệm là để TẤT CẢ MỌI NGƯỜI AI AI CŨNG PHẢI NÊN NGHIÊN CỨU HỌC TẬP.

ĐẠI ĐỨC THÍCH HẠNH PHÚ: A DI ĐÀ PHẬT. Trong 1 Toạ đàm cs DIỆU ÂM có nói: “Pháp Hộ Niệm không phải dành riêng cho các vị Trưởng hoặc Phó BHN nghiên cứu. Mà pháp Hộ Niệm là để Read More …